Summary Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê epub by Mehmed Uzun – Epub, TXT and Kindle eBook free

Mehmed Uzun Ñ 8 Download

Baz Kevok Em ê ji yekî re bibêjin Baz ji din re jî Kevok Baz û Kev. Gelirleriyle ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda A k Gibi Ayd nl k l m Gibi Karanl k kitab n n da i inde bulundu u kitapl k turu videomu izleyebilirsiniz nsan insan sevmedik e ster yatakta ister kolda kelep e B y k Ev Ablukada Aln n a k bir ekilde vatani g revini yerine getirmen dile iyle notu d lm bir ilk sayfa Kitaba g zlerimi ilk olarak b yle a t mBu ehirde elikten bir disiplinle e itim g rd kendini tan d ruhunu o elik disiplinin zincirlerine vurdu 10 sayfaDisiplinin olmad yerde kan ve g zya vard r tabelas n n neredeyse her yerde kar n za kt askeriyede askerlik ile ilgili b t n mekanlarda sava alanlar nda disiplinin olmas yla kan ve g zya neden hi bir zaman bitmezdi pekiSol apolet sa apolet sol taraftaki melek sa taraftaki melek Sava su lar g nahlar n r tbesi mi yoktu bir tek acabaAc n n kan n g zya n n evirmenli i nas l kelimelere d k lebilirdi Stranlar n m t rblar n dengbejlerin dilinden d rmedikleri o ark lar n t n s nda ge en kelimeleri ger ekten nas l anlayabilirdikB T N BUNLAR NEDENBirisi zenginlik i inde b y r ayd nl kta uyuyordur Di eri sava n ortas nda b y r karanl kta uyan kt r Sava n belirsizli i yle bir belirsizliktir ki Heisenberg bile k skan r bir s re sonra Einstein Zweig Szilard sava tan ka t s rada tam tersine sava n i ine s r klenen onlarca hayat n i inde buluruz kendimiziBakt m z kafam z evirdi imiz y ld zlar ne kadar s re daha g kteki de il omuzlardaki r tbelerin y ld zlar olursa bir o kadar umutsuzuz o kadar uza z K k Prens in hayallerinden Kendi lkemizde birbirimize yabanc y zYin ile Yang bile i indeki ayd nl k ve karanl dostluk ve d zen i inde tutarken nedir bu s rekli karanl kta kal m z karanl m zla bar amamam zEee peki Aln m b t n bu anlat lanlardan sonra nas l ayd nl k kalmaya devam edebilir ilk sayfaya o notu d en arkada m O kadar a lanan korkudan d k len kandan ve susmayan silahtan namus pompalamalar ndan sonraSistem bize kitaptaki gibi bir av avc rol bi mi Besin zinciri hayvanlar i in var derler ama bu d nyada esas besin zinciri sava lard r Bu askerlik ise olacaklar n sadece bir fragman k k bir kesiti S n rs z itaat disiplin sorgusuz sualsiz uygulanan emirler Kan ve g zya ger ekten de disiplinin olmad yerlerde mi vard rTOK ler dikilip yerel insanlar n taziye k lt rlerini t rk lerini a tlar n yerle bir eder ve rant mimarilerini versin Bitmek bilmeyen sava lardan soylar k rmaya devam edersinE iyi de B T N BUNLAR NEDENTopraklar nda sudan ok kan n akt kan n koyu renginin giderek karanl kla t rd bu lkeyi terk edenler ayd nl k zlemi i inde yan p tutu anlard Asl nda varl klar ndan haberimizin bile olmad insanlar amac oldu unu sand m z ama asl nda kmaz yolda debelendi ini g rd m z ba bo sava hikayelerinden ibaret u kitaptaki karakterlerin hayat S rekli lenler yine bizleriz her g n l yoruz hayat m z l m n karanl k uyan k huzurundan daha beterKorkuyu diri tutmak 1984 Cesur Yeni D nya Biz Hayvan iftli i Fahrenheit 451 gibi kitaplarda s rekli bahsedilen motto de il miydiNereye ve ne zamana kadar devam edecek bu b yle A tlar n stranlar n t rk lerin onlar n dedi ini anlamadan sava lar anlatan durmadan retilen say s z eserlerini susturabilecek miyiz kitab n ba karakterlerinden Baz n dedi i gibi Onlar anlamaya al yor muyuz Ya da onlar bizi anlamaya al yorlar m D n ld rd k bug n ld r yoruz yar n bir g n bile olsa birbirimizi co rafyam z n kaderini kanla t kal bu hayat menfezlerini anlamak isteyecek miyizE T MDE MERHAMET VATANA HANET dedirtirler askerlikte adama Peki senden hi bir fark olmayan bir d nya karde ine ihanet yarad l a ihanet de il miMuhtemelen askeri bir bilgisayar olan kafedeki bu bilgisayar n klavyelerinden herhangi birine ilk kez bu kelimeler i in dokunuluyor ama kimse sorgulamazsa kimse neden demezse herkes ba ar s zl klar na co rafyaya kader deyip ge erse nas l kacak karanl klar ayd nl aGirmeyiz i timalara g e ve y ld zlara beraber bakmak i inGirmeyiz i timalara toplanmay z hep beraber tefekk r etmek felsefe edebiyat sanat m zik konu mak i inTutmay z n betleri kafam z n i indeki kafesten ka an olmas n diyeY r meyiz uygun ad mda k rlara beraber piknik yapmaya tabiat n sundu u g ndelik hayat n b t n mucizelerini konu maya Cibran n yapt gibiMottomuzdur ld rmekArzumuzdur kan ve iddetNamus demi ler silaha kad na milliyet i kalmas gereken b t n askeri d ncelereDostoyevski tutku en istisnai duygudur derken bu istisnan n Ortado u da bitmek bilmeyen kan ve iddet olaca n hi ama hi istemezdiT rk K rt karde falan de il ayan beyan sevgilidirAy ran kalle de il ancak hayat n tam da kendisidir Hakan VreskalaBiz onlar anlamadan onlar bizi anlamadan sava n kmaz soka nda etraf m zdaki s vas kan odalar iddet kap lar cehalet olan evlere bak p duraca z Bu yaz lanlardan 100 y l da ge se as rlar da devrilse yine al mak unutmak sorgulamamak denileni aynen kabul edip a z m zdan kan kula m z n duymamas hayat amac m z olacakB T N BUNLAR NEDENNedenini sorma sana denilenleri harfiyen yap ge taat et rahat et Ama bil ki ayd nl k da karanl k da itaatle gelmiyor ve gelmeyecekBaz ile Kevok kitab n iki ba karakteri co rafyan n eline ald devasa bir kader k re i Kevok g vercin demek G vercinler oluklara konmak i in vard r oluk oluk kan ak tmak i in de il Baz ahin demek ahinler arabayla drift yapmak i in de il ya amak i in varlar zg rl k i in ya ama hakk i in varlar Sev EB Lmek sevilebilmek i in varlarKan n devleti yok hepsi kafalardaTek y rektik hani retmenimAyn k rekle g m lmeyecek miyim B y k Ev Ablukada famille-z-eacute-ro-d-eacute-chet-ze-guide ocuklara kitap hediye etti im YouTube kanal mda A k Gibi Ayd nl k l m Gibi Karanl k kitab n n da i inde bulundu u kitapl k turu videomu izleyebilirsiniz nsan insan sevmedik e ster yatakta ister kolda kelep e B y k Ev Ablukada Aln n a k bir ekilde vatani g revini yerine getirmen dile iyle notu d lm bir ilk sayfa Kitaba g zlerimi ilk Alcohol olarak b yle a t mBu ehirde elikten bir disiplinle e itim g rd kendini tan d ruhunu The Boy In The Band The Boy In The Band 1 o elik disiplinin zincirlerine vurdu 10 sayfaDisiplinin Trouble In Paradise olmad yerde kan ve g zya vard r tabelas n n neredeyse her yerde kar n za kt askeriyede askerlik ile ilgili b t n mekanlarda sava alanlar nda disiplinin Asunder Newsoul 2 olmas yla kan ve g zya neden hi bir zaman bitmezdi pekiSol apolet sa apolet sol taraftaki melek sa taraftaki melek Sava su lar g nahlar n r tbesi mi yoktu bir tek acabaAc n n kan n g zya n n evirmenli i nas l kelimelere d k lebilirdi Stranlar n m t rblar n dengbejlerin dilinden d rmedikleri la-m-eacute-thode-ukul-eacute-l-eacute-livre-cd o ark lar n t n s nda ge en kelimeleri ger ekten nas l anlayabilirdikB T N BUNLAR NEDENBirisi zenginlik i inde b y r ayd nl kta uyuyordur Di eri sava n The Official Foodie Handbook omuzlardaki r tbelerin y ld zlar mes-recettes-anti-acirc-ge-avec-les-huiles-essentielles olursa bir le-journal-d-anne-frank-questionnaire-de-lecture o kadar umutsuzuz 10 Xxx Adult Sex Stories o kadar uza z K k Prens in hayallerinden Kendi lkemizde birbirimize yabanc y zYin ile Yang bile i indeki ayd nl k ve karanl dostluk ve d zen i inde tutarken nedir bu s rekli karanl kta kal m z karanl m zla bar amamam zEee peki Aln m b t n bu anlat lanlardan sonra nas l ayd nl k kalmaya devam edebilir ilk sayfaya Tribute o notu d en arkada m O kadar a lanan korkudan d k len kandan ve susmayan silahtan namus pompalamalar ndan sonraSistem bize kitaptaki gibi bir av avc rol bi mi Besin zinciri hayvanlar i in var derler ama bu d nyada esas besin zinciri sava lard r Bu askerlik ise Longing Club Inferno 2 olacaklar n sadece bir fragman k k bir kesiti S n rs z itaat disiplin sorgusuz sualsiz uygulanan emirler Kan ve g zya ger ekten de disiplinin Queering Paradigms Iv olmad yerlerde mi vard rTOK ler dikilip yerel insanlar n taziye k lt rlerini t rk lerini a tlar n yerle bir eder ve rant mimarilerini versin Bitmek bilmeyen sava lardan soylar k rmaya devam edersinE iyi de B T N BUNLAR NEDENTopraklar nda sudan Principles Of Precision Engineering ok kan n akt kan n koyu renginin giderek karanl kla t rd bu lkeyi terk edenler ayd nl k zlemi i inde yan p tutu anlard Asl nda varl klar ndan haberimizin bile Theorists Of The Modernist Novel olmad insanlar amac Princess Megan Magic Attic Club 5 oldu unu sand m z ama asl nda kmaz yolda debelendi ini g rd m z ba bo sava hikayelerinden ibaret u kitaptaki karakterlerin hayat S rekli lenler yine bizleriz her g n l yoruz hayat m z l m n karanl k uyan k huzurundan daha beterKorkuyu diri tutmak 1984 Cesur Yeni D nya Biz Hayvan iftli i Fahrenheit 451 gibi kitaplarda s rekli bahsedilen motto de il miydiNereye ve ne zamana kadar devam edecek bu b yle A tlar n stranlar n t rk lerin Banned Books Resource Guide onlar n dedi ini anlamadan sava lar anlatan durmadan retilen say s z eserlerini susturabilecek miyiz kitab n ba karakterlerinden Baz n dedi i gibi Onlar anlamaya al yor muyuz Ya da Cabin Fever With Alice Brazen Babysitters 3 olsa birbirimizi co rafyam z n kaderini kanla t kal bu hayat menfezlerini anlamak isteyecek miyizE T MDE MERHAMET VATANA HANET dedirtirler askerlikte adama Peki senden hi bir fark Biblical Eq olmayan bir d nya karde ine ihanet yarad l a ihanet de il miMuhtemelen askeri bir bilgisayar ancient-ruins-ancient-dreams-book-1 olmas n diyeY r meyiz uygun ad mda k rlara beraber piknik yapmaya tabiat n sundu u g ndelik hayat n b t n mucizelerini konu maya Cibran n yapt gibiMottomuzdur ld rmekArzumuzdur kan ve iddetNamus demi ler silaha kad na milliyet i kalmas gereken b t n askeri d ncelereDostoyevski tutku en istisnai duygudur derken bu istisnan n Ortado u da bitmek bilmeyen kan ve iddet Fairyopolis olaca n hi ama hi istemezdiT rk K rt karde falan de il ayan beyan sevgilidirAy ran kalle de il ancak hayat n tam da kendisidir Hakan VreskalaBiz Caught Short onlar anlamadan Ill Be Watching You onlar bizi anlamadan sava n kmaz soka nda etraf m zdaki s vas kan Hard Boiled Chicks odalar iddet kap lar cehalet A Geomantic Tarot Spread olan evlere bak p duraca z Bu yaz lanlardan 100 y l da ge se as rlar da devrilse yine al mak unutmak sorgulamamak denileni aynen kabul edip a z m zdan kan kula m z n duymamas hayat amac m z Study Smart Study Less olacakB T N BUNLAR NEDENNedenini sorma sana denilenleri harfiyen yap ge taat et rahat et Ama bil ki ayd nl k da karanl k da itaatle gelmiyor ve gelmeyecekBaz ile Kevok kitab n iki ba karakteri co rafyan n eline ald devasa bir kader k re i Kevok g vercin demek G vercinler Roy The Messy Boy oluklara konmak i in vard r Coaching To The Human Soul Ontological Coaching And Deep Change Vol 1 oluk Rainbow Currency Rebellion oluk kan ak tmak i in de il Baz ahin demek ahinler arabayla drift yapmak i in de il ya amak i in varlar zg rl k i in ya ama hakk i in varlar Sev EB Lmek sevilebilmek i in varlarKan n devleti yok hepsi kafalardaTek y rektik hani retmenimAyn k rekle g m lmeyecek miyim B y k Ev Ablukada

Read Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê

Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê

N sereke yên romane me Romana me dê gala serbûriya Baz û Kevokê bi. Bir kitaba devam etmek i in san r m ruh halimiz ok ama ok nemli Birka y l nce okumaya ba lad mda ok s k larak yar m b rakm t m imdi en ba ndan yeniden okumaya ba lad m ve u an neden bitti diye z lecek kadar tad dama mda kald Ve ilk kez burada bir kitaba yorum yazacak kadar beni etkiledi Curing Your Own Cataracts ok ama Cooking At Home ok s k larak yar m b rakm t m imdi en ba ndan yeniden Perempuan Bawang Dan Lelaki Kayu okumaya ba lad m ve u an neden bitti diye z lecek kadar tad dama mda kald Ve ilk kez burada bir kitaba yorum yazacak kadar beni etkiledi

review Ë eBook, ePUB or Kindle PDF Ñ Mehmed Uzun

Ok Du nav du însan; zilameî navsal û jineke ciwan Du nav du însanê. Uzun k rt edebiyat n n en nemli yazarlar ndan biri G lgam destan zerinden yola karak karanl k ve ayd nl k zerine lkenin ikiye ayr lan toplumlar n ele alm Bu lkenin ad B y k lke bir general taraf ndan y netiliyor Haliyle ok da sevimli bir tablo yok Olduk a rahats z edici zaman zaman tiksindirici hikayeler anlat l yor nk a k umutsuz ve aresizlerin d d r nk a k g l klerle y z y ze ya ayan insanlar n d d r Anlat c m z bir yazar yolunun kesi ti i Da lar lkesi nden bir k zla ba lay p o karakterin ba ndan ge enleri ve B y k lke nin st r tbeli bir askerinin k z n hayat na giri ini ikisinin ge mi leri ve geleceklerini ya ad klar B y k lke nin siyasi sorunlar n Da lar lkesi insanlar n n g rd kleri zorbal ve nihayetinde ortaya kan i sava ve bu i sava a kurban edilen canlar anlat yor ok uzak bir hikaye de il Tam yan ba m zda Y llard r i imizi yakan bir konuya parmak basm Ama herkesin objektif bak p bu kitab o ekilde de erlendirebilmesi zor nk her anlamda yer yer rahats z ediciKonunun rahats z edici ve z c k sm n bir kenara b rak rsak yazar n iir gibi bir anlat m var ve evirmen de bunu dilimize ok g zel aktarm G n ola an bir g n de il G n mah er g n y klenip g me g n G n s rg n g n yabanc diyarlara do ru bir s rg n Anadili K rt e olan biri olarak K rt e okuyam yorum bu nedenle eviri al p okumak zorunda kald m ama buna hi pi man olmad m Yer yer dil farkl l klar nedeniyle birbirini tekrarlayan c mleler olmasa belki de hi bir kusuru yok kitab n O da dedi im gibi dil farkl l klar ndan kaynaklan yor En k t d man t biat de il insand r unutma nsan n en zorlu d man yine insand r


10 thoughts on “Ronî Mîna Evînê Tarî Mîna Mirinê

 1. says:

  Ronî mîna evînê tarî mîna mirinêDi dest pêka romanê de Uzun şexsiyatên novelê bi nav nake'' anonîm

 2. says:

  Gelirleriyle çocuklara kitap hediye ettiğim YouTube kanalımda Aşk Gibi Aydınlık Ölüm Gibi Karanlık kitabının da içinde bulunduğu kitaplık turu videomu izleyebilirsinizİnsan insan sevmedikçeİster yatakta ister kolda kelepçe B

 3. says:

  تەنها شتێ کەلەسەر ڕۆمانەکە بدوێم ئەوەیە ڕۆمانێکە «ڕووناکە وەک ئەوین، و تاریکە وەک مردن»

 4. says:

  Derin devlet ile gerillayı şiir gibi anlatan bir roman olmuş Nefretle yoğrulmuş olmayan ülkede geçenleri

 5. says:

  Uzun kürt edebiyatının en önemli yazarlarından biri Gılgamış destanı üzerinden yola çıkarak karanlık

 6. says:

  Seyahatler hastalıklar derken istemeden uzun aralar vererek okumak zorunda kaldım ama aslında bir gecede okuyup bitirmek

 7. says:

  Mehmet Uzun'un bu kitabini tavsiye uzerine okumusdum ama yazim stilini cok begendigimi soyleyemiycem Baz ve Kevok'un hikayesini bir halkin kotu talihini anlatiyor Anlatim sekli okurken beni yordu bir paragrafta ayni cumle farkli bic

 8. says:

  Bir kitaba devam etmek için sanırım ruh halimiz çok ama çok önemli Birkaç yıl önce okumaya başladığımda çok sıkılarak yarım bırakmıştım Şimdi en başından yeniden okumaya başladım ve şu

 9. says:

  Ve tam kapıdan çıkacakken seslendi annem Yüreğini ört insanlar soğukÜşürsünMehmed Uzun ilk olarak bir facebook sayfasında paylaşılan bu alıntı ile dikkatimi çekmişti bir kaç sene önce Daha sonra da Cer

 10. says:

  Gılgamış Destanı'nın karanlık aydınlık çatışmasını bu topraklardaki sömürü sömüren problemi üzerinden irdelemiş ve bu çatışmadan bir aşk hikayesi doğurmuştur bizlere Mehmed Uzun Üstelik a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *